നീരു ഉറവകള്‍

നിറയുന്നു മിഴികളില്‍ ആര്ദ്രമായ്
കവിളിണകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന
കടലോളമുള്ളൊരു കന്മദത്തിനു*
കണ്ണുനീരെന്നു വിളിച്ചോട്ടെ ഞാന്‍ .

കണ്ണീരും കടലും ഒരു കുടുംബമാണോ ?
രുചിഭേദമില്ലാത്ത മായജാലങ്ങളല്ലോ
വറ്റാത്ത ഈ നീരു ഉറവകള്‍.

പെറ്റമ്മ തന്‍ കണ്ണീരു തഴുകാന്‍
കണ്പീലികളാം കുരുന്നുകള്‍.
കടലമ്മ തന്‍ കണ്ണീരു തഴുകാന്‍
കരയിലെ മണല്‍ തരികളാം കുരുന്നുകള്‍.

വിശന്നു വലഞ്ഞോന്റെ കഞ്ഞിപ്പാത്രത്തില്‍
വീണതും കണ്ണുനീരല്ലോ.
മനമുരുകും പ്രാര്ത്ഥന വേളയില്‍
മിഴികളില്‍ നിറഞ്ഞതും കണ്ണുനീരല്ലോ.

കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ആദിയും അന്തവുമുണ്ടോ ?
കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ആദിയും അന്തവുമുണ്ടോ ?

*പാറയില്‍ (മനസ്സില്‍) നിന്ന് ബഹിര്‍ഗമിക്കുന്ന ഒരു തരം ദ്രാവകം
നിറയുന്നു മിഴികളില്‍ ആര്ദ്രമായ് കവിളിണകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കടലോളമുള്ളൊരു കന്മദത്തിനു* കണ്ണുനീരെന്നു വിളിച്ചോട്ടെ ഞാന്‍ . കണ്ണീരും കടലും ഒരു കുടുംബമാണോ ? രുചിഭേദമില്ലാത്ത മായജാലങ്ങളല്ലോ വറ്റാത്ത ഈ നീരു ഉറവകള്‍. പെറ്റമ്മ തന്‍ കണ്ണീരു തഴുകാന്‍ കണ്പീലികളാം കുരുന്നുകള്‍. കടലമ്മ തന്‍ കണ്ണീരു തഴുകാന്‍ കരയിലെ മണല്‍ തരികളാം കുരുന്നുകള്‍. വിശന്നു വലഞ്ഞോന്റെ കഞ്ഞിപ്പാത്രത്തില്‍ വീണതും കണ്ണുനീരല്ലോ. മനമുരുകും പ്രാര്ത്ഥന വേളയില്‍ മിഴികളില്‍ നിറഞ്ഞതും കണ്ണുനീരല്ലോ. കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ആദിയും അന്തവുമുണ്ടോ ? കണ്ണുനീരില്ലാത്ത ആദിയും അന്തവുമുണ്ടോ ? *പാറയില്‍ (മനസ്സില്‍) നിന്ന് ബഹിര്‍ഗമിക്കുന്ന ഒരു തരം ദ്രാവകം

Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ

2 comments:

  1. കണ്ണീര്‍ നല്ലതാണ്. അതില്ലെങ്കില്‍ വലിയ പ്രശ്നവുമാണ്

    ReplyDelete
  2. നല്ല വരികള്‍
    ആശംസകള്‍

    ReplyDelete