വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍......

കുന്നംകുളത്തു നിന്നും തുടങ്ങി
കേരളമൊട്ടാകെ വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍ തന്‍
വിസ്മയം തീര്‍ത്തിന്നു അഞ്ഞൂറിന്‍ 
പടി വാതിലില്‍ എത്തി ഈ
മനസ്സലിയും ദ്യശ്യവിഷ്ക്കാരം .

സഹനങ്ങളുടെയും  ഇല്ലായ്മയുടെയും
കദന കഥകള്‍ പറയുന്ന 
ഒരു പിടി വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍ .

ത്രി മാനത്തിനപ്പുറം
നാലാം മാനത്തിനുടമയായവരുടെ
കരളലിയും  ഒരു പിടി വേറിട്ട കാഴ്ചകള്‍ .

അലിവും നൊമ്പരവും നിറഞ്ഞൊരു
കൈരളിയുടെ ദ്യശ്യ
വിസ്മയമാം ഒരു വേറിട്ട കാഴ്ച.

നേരുന്നു ഇന്നു ഞാന്‍ ഒരായിരം
ആശംസകള്‍ .
പിറക്കട്ടെ നമ്മള്‍ തന്‍ കൈരളിക്കായ്
ഒരായിരം ഉപാദ്ധ്യായങ്ങള്‍ നാളെ......

2 comments: