ചിന്തകള്‍ ഒരു ചിതയാകുമ്പോള്‍

മാറ്റത്തിന്‍ മന്ത്രം മുഴങ്ങുന്നു
മൌന വിചാരങ്ങളെന്നും
മാറ്റൊലിയായി മാറുന്നുയെന്‍
മനസ്സിന്‍ മഹാ ആഴിയില്‍

ചിതലരിക്കുകയാണെന്‍ ചിത്തത്തിലെ
ചിന്തകളോരോന്നും
ചികയുന്നു ഞാനെന്‍
ചിന്തകളെ ചിലമ്പണിയിക്കാന്‍

ചിത്രശലഭങ്ങളായെന്‍ ചിന്തകള്‍
പ്രണയത്തിന്‍ മധു തേടി അലയുന്നു
ചായക്കൂട്ടുകളായിയെന്‍ ചിന്തകള്‍
ഓര്‍മ്മകള്‍ തന്‍ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു

യൌവ്വനം മാറാത്തയെന്‍ ചിന്തകള്‍
കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുവോ ഇലകളെ പോല്‍
ചിരകാല ചാരുതയാര്‍ന്നൊരെന്‍
ചിന്തകള്‍ ഒരു ചിതയായി
കത്തി എരിയുന്നുവോ ഈ
കലിയുഗത്തില്‍ .......

2 comments:

  1. hai anujaa. kawida kuzhappamilla ..sunil nannaye azhudunna allyadu kondanu ketto alla abiprayawum thurannu paryunnad ...warikalum wakkukalum thirichum marichum ok onnum koodi wachaal kooduthal bangiyawum ....

    ReplyDelete